HVB Storviksgården - Kvinnor +18

Vårdinnehåll på HVB Storviksgården 
Vi är ett behandlingshem för kvinnor från 18 år. 
Huvudsakligen för kvinnor med beroende problematik, våld i nära relationer, dysfunktionella beteenden, dysfunktionell uppväxt, anknytning, sorgbearbetning,  och kriminalitet.

Behandlingen är individuell och vi gör en genomförandeplan utifrån klientens behov.

All vår behandling sker på svenska, och vi använder oss av svensk litteratur.


Vi använder även  Motiverande samtal där behandlaren lockar fram klientens egna tankar och idéer om det aktuella beteendet och en förändring av detta. 

De kvinnor som kommer till oss får hjälp med beroendet, återfallsprevention, tvång, bearbeta trauman, socialfobi, sorg, kris, sömn, panikångest, relationer, skam, skuld, övergrepp, drivkrafter och sexualitet. 

Med kunskap och insikt önskar vi att kvinnan kommer återvinna sin självkänsla och tron på sin egen förmåga för att kunna bryta sitt destruktiva relations och livsmönster. 

Behandlingen ger kvinnorna möjligheten att påbörja arbetet med att bygga upp sin egen identitet igen och få friheten att ta ansvar för sina egna behov och känslor. 

Vi jobbar med beroendet och framförallt det bakomliggande problem till varför kvinnan behöver ta till sinnesförändrande som droger och alkohol. 

Vi erbjuder Sorg bearbetning från certifierad sorg bearbetare och det kan göras både i grupp och enskilt. Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgreaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. 
Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik ( till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor ) egen eller annans sjukdom eller att livet inte blev som man hade tänkt sig. 
Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. 

Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust. 

Behandlingen ger kvinnan möjligheten att påbörja arbetet med att bygga upp sin egen identitet igen och få friheten att ta ansvar över sina egna behov och känslor. 
Många kvinnor har blivit kränkta både psysiskt och fysiskt och har lärt sig att anpassa sig för att inte fara ännu mer illa. 

I sin strävan att bli accepterad tappar kvinnan ofta förmågan att sätta gränser och blir då kränkt och utnyttjad. 
Det psykiska och fysiska konsekvenserna i form av smärta i rygg, nacke och axlar, koncentrations svårigheter, sömnstörningar, minnesstörningar, kordinationsproblem, känslomässig över eller underreaktion och låg stresströskel är ofta mycket påtagliga hos kvinnan och kräver tid för att läka. 

Det första veckorna på Storviksgårdens kvinnobehandling kommer att bli en tid för återhämtning från det kaos kvinnan kommer ifrån, landa i den den nya miljön och lära känna personal och de andra klienterna. Vi tar även promenader i vår härliga omgivning. Vi ser även över praktiska problem och andra saker som kan vara ett hinder för att delta i behandlingen fullt ut.