HVB Storviksgården - Kvinnor +18


Fakta om sorg

Sorg tycks vara en av vår mest försummade och missförstådda upplevelse, både av sörjande och av dess
omgivning. 
Vår syn på sorg är att det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Försök att läka
hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften. 
De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem.