HVB Storviksgården - Kvinnor +18

Målgrupp:

Kvinnor från 18 år 
  
Beroende av alkohol & droger
Kriminalitet
Våld i nära relationer
Sorgbearbetning
Destruktiva beteenden och mönster
 
 
Vi tar emot kvinnor från 18 år under:
*SoL
*LVM
*LVU
*kontraktsvård