HVB Storviksgården - Kvinnor +18

            Storviksgårdens 
     Kvinnobehandlingens filosofi                                                                                                                      
                                                                                                              
Behandlingen består av sex faser 
Fas 1  Kartläggning över behovsområden, Konsekvensanalys                                 

Fas 2
Arbeta i steg 1 enligt tolvstegsprogrammet, samt vid behov påbörja KBT samtal  
                                 
Fas 3 
Arbeta i steg 2,  enligt tolvstegsprogrammet, fördjupande KBT samtal vid behov
                                  
Fas 4                                       
Arbeta i steg 3 enligt tolvstegsprogrammet, samt vid behov påbörja Sorgbearbetning.

Fas 1-4              ca  3-4 månader

Fas 5                                       
Fördjupad behandling i steg 4 till 9 enligt tolvstegsprogrammet, samt arbeta vidare i sorgbearbetningen
        
Fas 5 ca  3-4 månader

Fas 6                                       
Förlängd behandling där klienten får arbeta med att arbeta i steg 10 till 12.        
ca  3-4 månader
 
Total tiden hos oss  ca 12 månader  

Storviksgårdens Kvinnobehandlings genomförandeplaner bygger på enskilda samtal och väldokumenterade  vårdplaner i samråd med kvinnan och socialtjänsten. 

Den sista tiden före avslutning i behandling går vi igenom kvinnans sociala situation.
 Då vi vill hjälpa kvinnan in i samhället med förmågan att skapa fungerande och friska relationer. 

Vårt mål är att kvinnan som skrivs ut ska leva ett liv utan att behöva ta till sinnesförändrande droger och alkohol. 
Att kvinnan ska ha ett boende, en meningsfull sysselsättning och försörjning ordnad. 
Vi arbetar aktivt med social träning och att stötta kvinnan i arbetssökande eller studier i utsluss fasen. 

Storviksgårdens Kvinnobehandling jobbar med ett professionellt förhållningssätt med respekt för kvinnan, genom att möta henne där hon är i livet och ge en bra och kvalificerad vård efter kvinnans individuella behov. 

Viktigt på Storviksgården: 
*Att lyssna
*Att ha ett öppet sinnelag
*Att visa förståelse och medkänsla
*Att visa respekt
*Att kvinnan är delaktig i behandlingsplanen
*Att behandlingsplanen planeras tillsammans med klient, uppdragsgivaren och personal. 

Viktigaste i behandlingsarbetet anser vi är att kvinnan kan känna tillit, förtroende, trygghet, och ha vetskapen om att hon får rätt hjälp och kan känna tryggheten i att vara liten, rädd och sårbar.